Projekt zrealizowany - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.”

INNOJU NORSK MARKEDNYE SMAKER FORBEREDT FOR DET NORSKE MARKEDET


granateple, appelsin, kiwi, banan, eple og ananas